Nieuws

Op 10 februari 2024

Heb je soms ook het gevoel dat we elkaar minder kennen?  We zijn een heel internationale gemeente geworden, en dat is op zich wel fijn.  We komen in contact met de hele wereld in onze eigen straat.  Je afkomst kan eender waar ter wereld liggen, maar als je toekomst hier ligt... dan ben je Vlaming.  …

Op 14 december 2023, over deze onderwerpen: Verkiezingen 2024

Als grote gemeente binnen arrondissement Halle-Vilvoorde kan N-VA Asse 2 kandidaten afvaardigen op de lijsten voor de komende parlementsverkiezingen.   Sigrid Goethals is niet alleen schepen in Asse, ze is ook al zetelend parlementslid in de Kamer van volksvertegenwoordigers. Ze is een niet …

Op 31 oktober 2023

We laten graag nieuw engagement aan het woord.  Denzel en Filip kwamen recent de rangen van het N-VA bestuur versterken.  Beiden lopen over van engagement en willen de handen uit de mouwen steken om van Asse een nog aangenamere gemeente te maken.    Denzel: Mijn sociaal leven als speelde zich …

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blikvangers

  • BETREFT: EEN BETERE SAMENWERKING TUSSEN HET ONDERWIJS EN ALDI

    Beste meneer en/of mevrouw van Aldi, Ik ken u niet, maar het omgekeerde geldt ook. U kent mij ook niet, daarom vertel ik enkele dingen over mezelf die in dit geval wel relevant zijn. Ik sta in het onderwijs en ben toevallig ook schepen van onderwijs in Asse. In deze coronacrisis hebben we veel met elkaar gemeen, want we blijken allebei ‘essentieel’ te zijn. Ik wil jullie en jullie personeel danken voor de voedingswaren die we toch altijd bij jullie kunnen blijven komen. Wij in het onderwijs hebben enkel kennis in de aanbieding. Graag deel ik twee pakketjes kennis met jou, zomaar, omdat het onze kerntaak is. Wist u dat in het onderwijs niet alle leerlingen evenveel kans op slagen hebben? Het is een heel complex gegeven, maar sociale factoren zorgen ervoor dat sommige leerlingen meer kans op slagen hebben dan andere. De taal is daarbij de belangrijkste, leerlingen die thuis (onder andere) Nederlands praten, hebben meer kans op slagen. U had daar allicht al van gehoord, daarom heb ik nog een tweede pakje kennis voor jou, één + één gratis als het ware. Onlangs verscheen er weer een BRIO taalstudie over de Vlaamse Rand. Blijkbaar bestaan er geen ‘anderstaligen’ in de rand. Iedereen spreekt en begrijpt in meerdere of mindere mate Nederlands. In het gemeentehuis bijvoorbeeld gebeurt alles in het Nederlands en anderstaligen begrijpen en aanvaarden dat. In de winkels gaan anderstaligen er soms van uit dat ze ook wel in een andere taal kunnen bediend worden, om die reden worden uw kassiers regelmatig in het Frans aangesproken. Moesten u en uw collega’s die mogelijkheid niet voorzien, dan zouden de klanten ook daar zonder problemen overschakelen naar het Nederlands. Zonder het te weten zouden ze hun Nederlands daardoor bijschaven en op die manier op termijn ook hun kinderen beter kunnen ondersteunen bij hun schoolwerk. Ze zouden beter de communicatie van de school begrijpen en misschien zelfs gemakkelijker contacten leggen met andere ouders. Want weet u, Nederlands is de gemeenschappelijke taal in Vlaanderen. Door het Nederlands en enkel het Nederlands te gebruiken helpt u het onderwijs een stuk vooruit. Daaraan wil u toch meewerken? Beste meneer en/of mevrouw van Aldi, een tweetalige folder verspreiden in een Vlaamse gemeente is echt een fout signaal. U geeft nog maar eens te kennen dat het ook zonder Nederlands wel zal lukken. Onze gemeente geeft veel geld uit aan integratie en taalondersteuning en terecht, want dat is één van de belangrijkste uitdagingen van deze generatie, naast covid uiteraard. Die inspanningen worden ondergraven door uw tweetalige folder. Ik wil u nogmaals danken voor het goeie werk dat u en uw collega’s leveren in deze corona-periode. Telewerken zal er voor de meeste van uw personeelsleden niet in zitten. Gelukkig kunnen hun kinderen overdag naar school. U merkt het, wij hebben elkaar nodig. Ik hoop dat we ook op u mogen rekenen om mee te helpen om de taalkennis in onze gemeente te verbeteren, want dat vinden wij heel belangrijk. Misschien moeten we eens afspreken? Vriendelijke groeten, Joris Van den Cruijce, Schepen van onderwijs – gemeente Asse
  • Johan De Rop

    geschiedenis van N-VA Asse

    Al in de jaren 50 was er een afdeling van de Volksunie en met hulp van een paar intellectuelen en repressieslachtoffers werd er al serieus campagne gevoerd. Pioniers waren Florent De Coster, Maria De Loose, Leo De Koninck, Lode Van De Perre en Lode De Smedt. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1964 waren er twee kandidaten van de Volksunie, die op twee verschillende lokale lijsten stonden, waarvan één kandidaat zich openlijk als VU-kandidaat presenteerde maar hij werd niet gekozen ( LDS), de andere wel ( Florent). De echte partijpolitieke werking begon in 1970 met de lijst Jong Asse met als resultaat één gekozene en één COO-lid. Gedurende deze bestuursperiode werd er om de twee maand een blad (met publiciteit) uitgegeven en praktisch elke gemeenteraad werden door Juul Van Dooren (gekozene van Jong Asse) agendapunten ingediend. De meerderheid werd in de loop van de bestuursperiode met als burgemeester Van Wijnendaele ook gebroken. Onze strekking was uiteraard bewust Vlaams, voor een groen beleid en voor een goed bestuur, waarbij openbaarheid en inspraak belangrijk waren en zijn. Bij de federatieverkiezingen van november 1971 behaalde de Volksunie een heel mooi resultaat en aangezien de verdeling van de schepenen evenredig was, mocht de VU twee schepenen aanduiden met als namen Jef Vakeniers en Juul Van Dooren. In 1976, bij de fusie van gemeenten, gaf de uitslag de Volksunie 5 gekozenen , waaronder twee schepenen (Juul Van Dooren en Lode Pletinckx) en twee mandatarissen in het OCMW. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1982 behaalde de VU terug 5 gekozenen maar belandde nu in de oppositie. In deze periode werd er weinig politieke werking gedaan. De verkiezingen van 1988 waren er maar drie VU-gekozenen : Lode Pletinckx, Hugo Steenput en Etienne Keymolen. Hugo Steenput van Zellik nam een jaar later ontslag omwille van beroepsredenen. Het dieptepunt was in 1991 toen onze fractieleider naar de VLD overstapte en er nog twee raadsleden overbleven : Etienne Keymolen en Jan Van der Beken. In 1995 kwamen wij in Kartel op met liberalen, socialisten en onafhankelijken. Er waren van de 9 gekozenen van deze lijst 3 mandatarissen van de VU maar in de loop van de bestuursperiode en de liberalen vervoegden de liberalen de meerderheid en kregen de OCMW-voorzitter, het kartel was zo gehalveerd. In 2000 werden wij de grootste partij in kartel met de Open Democratische Partij, met als stemmenkampioen Maria Van Haute. De VU behaalde 4 zetels en ODP ook 4 maar de afspraken tussen CD&V en Open VLD waren vooraf gemaakt en wij belandden in de oppositie. Bij de splitsing van de VU koos onze afdeling vooreerst voor de groep “niet splitsen” om in 2001 collectief over te stappen naar N-VA. In de periode 2007-2012 op de lijst CD&V/N-VA werden er 3 N-VA-ers gekozen van de 12 op de kartellijst , waarvan twee (P. Verbiest en E. Keymolen) respectievelijk gedurende 3 en 5 jaar een een schepenambt bemanden.