Nieuws

Op 5 februari 2020, over deze onderwerpen: Vlaams beleid

De cursisten Nederlands kregen vorige week hun certificaat.  Voor schepen van onderwijs Joris Van den Cruijce was het een goeie gelegenheid om te luisteren naar de ervaringen van deze doelgroep.  Hij kon de aanwezigen ook uitleggen waarom de kennis van het Nederlands zo belangrijk is in Vlaanderen.  …

Op 24 januari 2020, over deze onderwerpen: Middenstand

N-VA geeft kansen aan Klasse van Asse Op initiatief van N-VA schepen Sigrid Goethals, o.a. bevoegd voor lokale economie en met medewerking van het voltallige schepencollege werden eerder deze week de samenwerking met een aantal lokale producenten van bier, wijn, cider en fruitsappen bezegeld …

Op 19 december 2019, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening

PERSMEDEDELING Donderdag 19 december 2019   NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE, AFDELING Opwijk   780.693 euro voor ondersteuning lokaal woonbeleid Matthias Diependaele, Vlaams minister van Wonen, maakt 780.693 euro vrij om het lokaal woonbeleid in Opwijk, Asse, Merchtem en Dilbeek te ondersteunen en hen te …

Blikvangers

  • Johan De Rop

    geschiedenis van N-VA Asse

    Al in de jaren 50 was er een afdeling van de Volksunie en met hulp van een paar intellectuelen en repressieslachtoffers werd er al serieus campagne gevoerd. Pioniers waren Florent De Coster, Maria De Loose, Leo De Koninck, Lode Van De Perre en Lode De Smedt. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1964 waren er twee kandidaten van de Volksunie, die op twee verschillende lokale lijsten stonden, waarvan één kandidaat zich openlijk als VU-kandidaat presenteerde maar hij werd niet gekozen ( LDS), de andere wel ( Florent). De echte partijpolitieke werking begon in 1970 met de lijst Jong Asse met als resultaat één gekozene en één COO-lid. Gedurende deze bestuursperiode werd er om de twee maand een blad (met publiciteit) uitgegeven en praktisch elke gemeenteraad werden door Juul Van Dooren (gekozene van Jong Asse) agendapunten ingediend. De meerderheid werd in de loop van de bestuursperiode met als burgemeester Van Wijnendaele ook gebroken. Onze strekking was uiteraard bewust Vlaams, voor een groen beleid en voor een goed bestuur, waarbij openbaarheid en inspraak belangrijk waren en zijn. Bij de federatieverkiezingen van november 1971 behaalde de Volksunie een heel mooi resultaat en aangezien de verdeling van de schepenen evenredig was, mocht de VU twee schepenen aanduiden met als namen Jef Vakeniers en Juul Van Dooren. In 1976, bij de fusie van gemeenten, gaf de uitslag de Volksunie 5 gekozenen , waaronder twee schepenen (Juul Van Dooren en Lode Pletinckx) en twee mandatarissen in het OCMW. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1982 behaalde de VU terug 5 gekozenen maar belandde nu in de oppositie. In deze periode werd er weinig politieke werking gedaan. De verkiezingen van 1988 waren er maar drie VU-gekozenen : Lode Pletinckx, Hugo Steenput en Etienne Keymolen. Hugo Steenput van Zellik nam een jaar later ontslag omwille van beroepsredenen. Het dieptepunt was in 1991 toen onze fractieleider naar de VLD overstapte en er nog twee raadsleden overbleven : Etienne Keymolen en Jan Van der Beken. In 1995 kwamen wij in Kartel op met liberalen, socialisten en onafhankelijken. Er waren van de 9 gekozenen van deze lijst 3 mandatarissen van de VU maar in de loop van de bestuursperiode en de liberalen vervoegden de liberalen de meerderheid en kregen de OCMW-voorzitter, het kartel was zo gehalveerd. In 2000 werden wij de grootste partij in kartel met de Open Democratische Partij, met als stemmenkampioen Maria Van Haute. De VU behaalde 4 zetels en ODP ook 4 maar de afspraken tussen CD&V en Open VLD waren vooraf gemaakt en wij belandden in de oppositie. Bij de splitsing van de VU koos onze afdeling vooreerst voor de groep “niet splitsen” om in 2001 collectief over te stappen naar N-VA. In de periode 2007-2012 op de lijst CD&V/N-VA werden er 3 N-VA-ers gekozen van de 12 op de kartellijst , waarvan twee (P. Verbiest en E. Keymolen) respectievelijk gedurende 3 en 5 jaar een een schepenambt bemanden.