Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 24 oktober 2018, over deze onderwerpen: Verkiezingen 2018

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober besloot N-VA-verkozene en ex-schepen Etienne Keymolen zijn mandaat als gemeenteraadslid niet op te nemen. “Ik bedank mijn 443 kiezers. Ze zorgden ervoor dat ik opnieuw verkozen raakte.  Mijn stemmen hebben zeker ook bijgedragen tot het resultaat van …

Op 21 oktober 2018, over deze onderwerpen: Verkiezingen 2018

N-VA Asse heeft 4 schepenen om de inhoudelijke aspecten van het gemeentebeleid mee vorm te geven en in goede banen te leiden. N-VA koos om naast haar leidersduo Peter Verbiest en Sigrid Goethals ook 2 duo’s af te vaardigen. Peter Verbiest volgt alle grondgebiedzaken op en krijgt de focusbevoegdheden …

Op 18 oktober 2018, over deze onderwerpen: Verkiezingen 2018

N-VA Asse ging naar de verkiezingen met de slogan “N-VA Asse werkt”. We kunnen nu zeggen dat N-VA Asse verder zal werken aan een beter Asse. Niet van aan de zijlijn, maar binnen het gemeentebestuur. N-VA Asse koos voor een stabiele meerderheid met inhoudelijk een duidelijke N-VA stempel. Een …

Op 7 september 2018, over deze onderwerpen: Interpellaties

"We kregen recent een brief onder ogen vanuit de politiezone AMOW. De brief, geadresseerd aan een inwoner van Asse, werd in twee talen opgesteld: Nederlands en Frans", begint gemeenteraadslid en politieraadslid Johan De Rop. "De brief op briefpapier van de politiezone en ondertekend door iemand van …

Op 18 juli 2018, over deze onderwerpen: Interpellaties, oplossingen

Recent kwam Kurt Tirez, zonechef van politiezone AMOW met een inspiratienota rond de werking van de politie. Bedoeling van de inspiratienota was de toekomstige gemeentebesturen (deze die na de gemeenteraadsverkiezingen worden gevormd) wat extra informatie en ideeën te geven. Bij N-VA Asse viel deze …