Nieuws

Op 21 september 2017, over deze onderwerpen: Interpellaties

N-VA Asse kan niet akkoord gaan met RUP Essenestraat In het ruimtelijk uitvoeringsplan dat de gemeente wil doordrukken aan de Essenestraat wordt terecht veelvuldig verwezen op het belang van open ruimte en natuurgebied. In deze zeer waardevolle zone staan evenwel een aantal gebouwen zonder de …

Op 17 september 2017

N-VA Asse heeft lijsttrekkersduo Het partijbestuur van N-VA Asse schuift Peter Verbiest en Sigrid Goethals naar voor als lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. Met Sigrid plaatst N-VA een sterke vrouwelijke kandidaat op 2. Peter Verbiest komt op plaats 1 en is …

Op 11 juli 2017

N-VA Asse hebben de bewoners van Asse die een vlag uithingen bedankt met 2 Vlaamsche Leeuw biertjes en zijn blij dat er nog vele Assenaren trots zijn op hun Vlaamse taal. Marie-Berthe en Marie-Claire hebben in Brussel meegefeest en het was super tof. Jullie kunnen meegenieten door onze foto's te …

Blikvangers