Visie mobiliteit N-VA Asse

Op 15 juli 2016, over deze onderwerpen: Mobiliteit
mobiliteit

“De provincieraad heeft unaniem het tracé voor de nieuwe rondweg in Asse vastgelegd.  N-VA heeft het dossier kritisch gevolgd en er ook hard op gewogen.  Het rondweg-verhaal past evenwel in een ruime visie op mobiliteit waar er vanaf nu meer ruimte moet komen voor fietsers en voetgangers, maar waar ook de auto nog steeds zijn plaats in heeft.  Doorgaand verkeer wordt gescheiden van lokaal verkeer en ook de kernen rond het centrum (Asbeek, Mollem en Tenberg) kunnen nu grotendeels ontlast worden van doorgaand verkeer.  U leest er alles over in het bijgevoegd mobiliteitsdossier, onze mandatarissen staan natuurlijk ter uwer beschikking om verdere vragen te beantwoorden.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is