Mobiliteit

“De provincieraad heeft unaniem het tracé voor de nieuwe rondweg in Asse vastgelegd.  N-VA heeft het dossier kritisch gevolgd en er ook hard op gewogen.  Het rondweg-verhaal past evenwel in een ruime visie op mobiliteit waar er vanaf nu meer ruimte moet komen voor fietsers en voetgangers, maar waar ook de auto nog steeds zijn plaats in heeft.  Doorgaand verkeer wordt gescheiden van lokaal verkeer en ook de kernen rond het centrum (Asbeek, Mollem en Tenberg) kunnen nu grotendeels ontlast worden van doorgaand verkeer.  U leest er alles over in het bijgevoegd mobiliteitsdossier, onze mandatarissen staan natuurlijk ter uwer beschikking om verdere vragen te beantwoorden.”

Nieuws over dit onderwerp

3 juni: Internationale fietsdag

Op maandag 3 juni is het wereld fiets dag. Dan vieren we over de hele wereld dat fietsen fijn is!   Laten we dit ook in Asse van harte nemen en een groots FIETS statement maken.   Zin creeren naar …

Jong N-VA wil klimaatvriendelijke fietsstallingen

ASSE – De Assese afdeling van Jong N-VA wil jong en oud op de fiets. Hiervoor wil ze een eerste concreet voorstel op tafel gooien: een aantal klimaatvriendelijke fietsstallingen. De N-VA-jongeren …