Mobiliteit

“De provincieraad heeft unaniem het tracé voor de nieuwe rondweg in Asse vastgelegd.  N-VA heeft het dossier kritisch gevolgd en er ook hard op gewogen.  Het rondweg-verhaal past evenwel in een ruime visie op mobiliteit waar er vanaf nu meer ruimte moet komen voor fietsers en voetgangers, maar waar ook de auto nog steeds zijn plaats in heeft.  Doorgaand verkeer wordt gescheiden van lokaal verkeer en ook de kernen rond het centrum (Asbeek, Mollem en Tenberg) kunnen nu grotendeels ontlast worden van doorgaand verkeer.  U leest er alles over in het bijgevoegd mobiliteitsdossier, onze mandatarissen staan natuurlijk ter uwer beschikking om verdere vragen te beantwoorden.”

Nieuws over dit onderwerp

AB fietsroute meer en meer populair

De AB fietsroute, die nu al het station van Asse verbindt met de Kruiskouter in Walfergem, kon tussen 2015 en 2017 rekenen op 30% meer fietsverkeer tijdens de spitsuren.  Dat leren we uit een …

Mobiliteit is in Asse een complex gegeven.

“De mobiliteit in Asse is een complex gegeven.  Om alles te kunnen begrijpen is het belangrijk een goed inzicht te krijgen in alle verkeersstromen.  Recent werd er een uitgebreide verkeerstelling  …