Joris Van den Cruijce

Bestuurslid

Centrum - Asse

Joris studeerde wiskunde en sterrenkunde aan de K.U. Leuven, maar

naast wetenschap is cultuur zijn passie.  Joris geeft les in het 

Ruusbroeckollege in Laken, maar hij is ook al jaren actief in het 

verenigingsleven en de Vlaamse Beweging.  Een gemeenschap moet 

immers van onderuit opgebouwd worden.  Wij zijn meer dan een 

maatschappij, wij willen een ‘gemeenschap’ zijn, daarvoor is het 

belangrijk dat iedereen die hier bij ons woont, ook Nederlands spreekt en 

met ons actief meebouwt aan een gezellige gemeenschap.  

Politiek engagement is dus een gevolg van maatschappelijk engagement, 

niet omgekeerd.

Joris trad toe tot het bestuur van de N-VA in 2006 en volgde sindsdien de 

dossiers over het Vlaams karakter van de gemeente.

In 2014 kon Joris als opvolger toetreden tot de provincieraad van Vlaams-

Brabant.  Hij volgt daar de commissies ‘Jeugd, cultuurbeleid, Vlaams 

karakter, sport, recreatie en domeinen’ en ‘Onderwijs, PIVO en veiligheid’, 

maar daarbuiten heeft hij ook aandacht voor een heel aantal 

streekgebonden dossiers zoals het PRUP Asse en de OMA-B-fietsroute.