De 12 werken van N-VA Asse.

12 werken

We werken allemaal samen, om van Asse een plek te maken waar we graag zijn.

Ook N-VA werkt hier al jarenlang aan mee en dat willen we met dit programma nog eens scherpstellen.

Want onze ervaring hebben we, samen met de inbreng van burgers en een flinke dosis gezond verstand, gebundeld in een aantal speerpunten.

Dit zijn onze twaalf werken.

 

dorpsplein

 

1. Gezelligheid troef op het dorpsplein!

Elke dorpskern zijn dorpsplein. N-VA Asse wil van dàt plein opnieuw een plek maken
om naar te verlangen. Een plek waar toevallige ontmoetingen tot hechte
gemeenschappen leiden - en omgekeerd. Waar het ruimtegevoel je instant ontspant
en je een frisse neus haalt in het groen. Waar kinderen ravotten en jongeren selfies
posten in de free WiFi-zone. Waar je even de fiets stalt en uitrust op een bankje.
Waar de gemeente belangrijke berichten deelt via een informatieportiek. Waar de
wijkagent en gemeenschapswacht een geruststellend oogje in het zeil houden.

 

 

 

verenigingen

2. Verenigingen verenigen je gemeente!

Scouts, sportclubs en socioculturele verenigingen doen de gemeente bruisen. Ze
vullen de vrijetijdsagenda. Ze bieden talloze mensen, jong of oud, een gezonde of
gewoon leuke uitlaatklep. N-VA Asse wil verenigingen én hun vrijwilligers nog beter
ondersteunen. Vaak komen zij met schitterende ideeën en koesteren ze gezonde
ambitie. Daar willen we alle kansen en ruimte aan geven.

 

 

 

 

 

 

ontmoetingsruimte

 

 

3. Ook in kleine wijken schuilen grootse ontmoetingen!
Elk dorp, elke wijk is uniek. Ontmoetingsruimtes op maat zijn daarom belangrijk om
mensen samen te brengen. Een mix van enkele grote, centraal gelegen zalen en
kleinere lokalen dichtbij huis beantwoordt het best aan de behoeftes van àlle
bewoners en verenigingen. Scholen zijn bvb. een logische partner. Zo benutten we
goed gelegen en bestaande infrastructuur optimaal.

 

 

 

 

 

betaalbaar wonen

 

4. Béter wonen en tòch spaarzaam omgaan met ruimte!
Onze gemeente lokt steeds meer inwoners. Toch willen we dat een eigen stek hier
betaalbaar blijft voor onze kinderen en kleinkinderen. De schaarse open ruimte
opofferen is niet de beste oplossing. Dan boeten we allemaal in op levenskwaliteit.
We kiezen ervoor de bestaande centra, zeker in Asse en Zellik, slimmer te
gebruiken. Door hernieuwbouw en renovatie creëren we extra woongelegenheid
zonder extra ruimte in te nemen. Met grote groendaken, woonerven en
gemeenschappelijke tuinen winnen we allemaal: we benutten de schaarse ruimte
optimaal, fleuren het straatbeeld op en creëren nieuwe woonformules.

 

 

 

nette straten


 

 

5. We houden de straat groen en proper!
’s Morgens vertrekken en ’s avonds thuiskomen in een propere straat met groene
accenten: dat zorgt voor een goed humeur! Voor N-VA Asse is een goed
onderhouden straat en buurt een absolute must. We schenken extra aandacht aan
groenvoorziening en propere voetpaden.

 

 

 

 

 

groene longen

 

6. Bos houdt ons gezond!

Het allerbelangrijkste in het leven? Je goed voelen in je vel. N-VA Asse wil dat de
gemeente haar inwoners daarbij helpt door gezonde leefomstandigheden te creëren.
Door mensen aan te moedigen gezondere gewoontes aan te nemen bvb. Maar ook
door voldoende groen te voorzien. Een stadsrandbos, groenzones, straten en
pleinen zorgen voor rust en gezonde lucht. Kwaliteitsvolle waterhuisvoorziening is
minstens even belangrijk. We nemen initiatieven om het klimaat te ontzien en staan
resoluut op de bres voor dierenwelzijn.


 

 

 

vlot verkeer

 


7. Vlot vooruitgaan, veilig aankomen!
Er is geen mirakeloplossing voor het vastgelopen verkeer in en tussen de
verschillende dorpskernen. Om opnieuw veilig vooruit te gaan, mikt N-VA Asse
daarom op de gebundelde kracht van meerdere ingrepen. Parkeerplaatsen aan de
rand van de centra waar shuttlebussen je opwachten; toegankelijker en frequenter
openbaar vervoer; moderne alternatieven zoals autodelen en vélo-hopon-hopoff.

 

 

 

 

 

luisteren

 

8. Uw inbreng waarderen en gebruiken!
Van alle overheden moet bij uitstek het lokaal bestuur niet boven maar tussen de
mensen staan. Dat is een kwestie van respect voor je inwoners, hun mening en
ideeën. Met N-VA Asse krijg je daarom een gemeentebestuur dat geregeld aanwezig
is in alle deelgemeenten, gehuchten en wijken. Bij belangrijke beslissingen bouwen
we een aantal toetsen (“checks”) in, zodat genomen maatregelen niemand over het
hoofd zien: de jeugdcheck, de seniorencheck, de minder-mobielencheck en uiteraard
de ‘gezond verstand’-check!

 

 

 

 

elkaar helpen

 


9. We helpen elkaar bij tegenslag, valsspelers zetten zichzelf buitenspel.
N-VA Asse wil een samenleving waar we elkaar helpen wanneer dat nodig is. Wie
kwetsbaar is, verdient een duwtje in de rug om kansen te krijgen én te grijpen.
Daarom dringen we aan op extra opleiding om mensen meer kansen op een job te
geven. Financiële hulp hoort bij solidair zijn, maar we controleren op fraude. Want
valsspelers ondergraven onze solidariteit.

 

 

 

 

 

vlaming zijn

 

10. In een Vlaamse gemeente spreken we Nederlands. Simpel.
Samen versterken we het Vlaamse karakter van onze gemeente. Daarvoor is meer
nodig dan nu en dan een Vlaamse Leeuw buitenhangen. We moedigen daarom
verenigingen en handelaars aan om nog meer in te zetten op Nederlands praten met
anderstaligen. ‘Vervlaamsing’ betekent ook accurate inburgering. Extra taalklassen
op school zijn een goed begin. We belonen wie zich inspant, want zo werkt
wederzijds respect. We creëren samen een positieve inburgeringssfeer, in het
Nederlands natuurlijk!

 

 

 

 

samen sterk

 

11. Wijkagenten en gemeenschapswachten waken, BINs helpen.
De overheid moet over jouw veiligheid waken, zo eenvoudig is dat. Eenvoudig, maar
niet altijd even makkelijk. De politie kan niet overal tegelijk zijn. N-VA Asse is dan ook
voorstander van BINs, Buurt-Informatie-Netwerken. Het is bewezen dat de
criminaliteit afneemt als je buurtbewoners goed en snel informeert over bvb.
inbrakengolven en hen vraagt mee een oogje in het zeil te houden.
Gemeenschapswachten en wijkagenten zorgen voor meer blauw in elke buurt, dicht
bij de mensen. Daarnaast zetten we een aantal mobiele (veiligheids)camera’s flexibel
en gericht in.

 

 

 

rekening

 


12. Een gezonde gemeentekas, een gerust gemoed
Klink logisch, uiteraard! Maar de huidige financiële situatie van onze gemeente is niet
echt bemoedigend. N-VA wil verantwoord financieel beleid zonder de laste door te
schuiven naar de volgende generaties. Zuinigheid primeert boven grote sier.