Voor N-VA Asse mag politie nog verder gaan.

Op 18 juli 2018, over deze onderwerpen: Interpellaties, oplossingen

Recent kwam Kurt Tirez, zonechef van politiezone AMOW met een inspiratienota rond de werking van de politie. Bedoeling van de inspiratienota was de toekomstige gemeentebesturen (deze die na de gemeenteraadsverkiezingen worden gevormd) wat extra informatie en ideeën te geven. Bij N-VA Asse viel deze nota niet in dovenmansoren.

Onze lokale politiezone AMOW wil naar in toekomst toe sneller, gerichter, doeltreffender én veiliger kunnen optreden. Daarvoor zijn niet alleen meer mensen en meer moderne communicatiemiddelen nodig, maar ook meer persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Ook voor de wijkagenten en de gemeenschapswachten die, door het gebrek hieraan, momenteel hun werk niet naar behoren kunnen verrichten.

“Er zit heel wat goeds in de inspiratienota van de lokale politie-overste. Maar voor N-VA Asse mag het toch wat meer zijn. Veiligheid is immers één van onze sleutelthema’s. Niet alleen voor de komende verkiezingen, maar voor het gemeentebeleid in de praktijk. We willen bij veiligheid ook een extra focus leggen op de inbreng van onze inwoners. Zij hebben ogen en oren en een mening. Zij kennen de situatie in hun eigen wijk. Veiligheid is een gemeenschappelijk goed en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. We willen vanuit N-VA betrokken burgers laten delen in de verantwoordelijkheid. Dat lezen we nergens in de inspiratienota. Dat betrekken zien wij het best gebeuren door het oprichten van buurtinformatienetwerken (BIN) in verschillende wijken en deelgemeenten”, vertelt N-VA politieraadslid Johan De Rop.

“Dat vragen we al vele jaren. Voorlopig zonder succes. We willen, als we bij de gemeenteraadsverkiezingen een duidelijk mandaat krijgen van de kiezer, daar sterk op inzetten. Een BIN verBINdt de mensen van een wijk of deelgemeente rond het thema veiligheid.”

“Er zijn in ons land al bijna 1.000 BINs in werking en die werpen hun vruchten af”, vult gemeenteraadslid Marie-Berthe Wyns aan. “En die buurtwerking heeft vele voordelen:

De buurtbewoners leren mekaar kennen;
De buurtbewoners kunnen mekaar helpen wat een sterkere band oplevert;
Samen met de wijkagent kunnen ze hun problemen/vragen en opmerkingen bespreken op afgesproken tijdstippen;
Er is dikwijls een sterkere persoonlijkheid binnen een buurtwerking die kan optreden  (lees afschrikken) bij bvb hangjongeren of kleine dealers die alleen op pad zijn, kinderverleiders, het lastig vallen van senioren of andere kwetsbaren, enz…

En vooral:

Het schrikt personen met negatieve intenties af;
Het veiligheidsgevoel neemt toe en het zwerfvuil neemt af.”

Probleemgebied Zellik

En het Relegemse gemeenteraadslid gaat verder: “Als ik hoor en zie wat er in Relegem maar vooral in Zellik allemaal gebeurt … is er dringend een andere aanpak nodig. Een meer kordate aanpak. We horen constant dat de politiemensen niet meer kunnen tussenkomen omdat ze overbevraagd zijn. We hopen dan ook op meer interventie-capaciteit in de toekomst.”

Marie-Berthe Wyns trok vorige maand samen met kandidaat-gemeenteraadslid Francis Clauwaert naar het kabinet van N-VA-minister Jan Jambon. Ze kaartten er de specifieke problematiek van Zellik aan. Het kabinet maakte hen duidelijk dat voor onze gemeente er wel wat extra mogelijkheden op tafel liggen om de veiligheid te verhogen. Mogelijkheden die voorlopig onbenut lijken.

“Eén van die mogelijkheden (maar lang niet het enige) zijn de BINs. Burgers worden erdoor versterkt. Ze kunnen zo ook beter reageren op soms subtiele soms zeer duidelijke bedreigingen die ze te horen krijgen van malafide creaturen die vinden dat Zellik van hen is. Iedereen die de veiligheid op gelijk welke manier in het gedrang brengt moet aangepakt worden, zonder onderscheid”, besluit Marie-Berthe Wyns.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is