N-VA Asse zorgt voor 425.000 EUR besparing

Op 19 december 2018
rekening

Door haar houding in het dossier van het project ‘hoek Nieuwstraat-Steenweg’ zorgt N-VA Asse
voor een besparing van 425.000 EUR. Een eerste opsteker nog voor de partij toetreedt tot het
effectief gemeentebestuur.

Wat vooraf ging


Net als aan de overkant van de straat komt er op de hoek van de Nieuwstraat en de Steenweg een
nieuwbouwproject. 3 Gebouwen (waaronder ook de oude ‘Zaal Ons Huis’) worden gesloopt en maken
plaats voor 36 appartementen en een paar winkelpanden. Het project zorgt voor een realisatie van een
belangrijk stuk van BPA Kerk. Gelijk met het project wordt ook op de hoek waar nu een parking is
ingericht, een plein aangelegd. Dat plein wordt een groenplein. Er is geen plaats meer voor parkings, wat
ook niet meer mogelijk is op die plaats gezien de strengere decretale regels.

Maar om het project te kunnen realiseren en daarbij ook de nodige ondergrondse parkeerplaatsen te
kunnen voorzien, moet er een ruil van gronden gebeuren. De inrit van de parkings mag immers niet op
de Steenweg of de Nieuwstraat komen.

“In de grondenruil en het mogelijk maken van de toegang was de gemeente Asse een belangrijke en
doorslaggevende partner. En deze sterke onderhandelingspositie werd in het voorstel dat vorige maand
op de gemeenteraad werd geagendeerd, niet voldoende uitgespeeld”, verklaart N-VA Asse. “Dat is ook de
reden waarom we bij de vorige gemeenteraad gevraagd hebben het bewuste punt uit te stellen. Wat ook
lukte.”

“We hebben het huidig gemeentebestuur duidelijk aangegeven wat voor ons kon en niet. En daar werd
nu duidelijk rekening mee gehouden. In plaats van aan de projectontwikkelaar 425.000 EUR te moeten
betalen, ter compensatie voor de aanleg van het plein, werd dit nu herleid tot 0,0 EUR. Wel zal de piste
van de ‘Chinese klinkers’ worden verlaten. Voor ons een extra troef. Het plein zal groener worden ipv de
recent aangelegde vooral ‘grijze pleinen’.”


N-VA Asse is dan ook tevreden met de aanpassingen aan het dossier en aan de rekening en keurt dan
ook dit dossier onder deze vorm goed. Ze zullen als partij die vanaf januari mee de gemeente zullen
besturen, dit dossier in de toekomst ook mee opvolgen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is