N-VA Asse kan niet akkoord gaan met RUP Essenestraat

Op 21 september 2017, over deze onderwerpen: Interpellaties

N-VA Asse kan niet akkoord gaan met RUP Essenestraat

In het ruimtelijk uitvoeringsplan dat de gemeente wil doordrukken aan de Essenestraat wordt terecht veelvuldig verwezen op het belang van open ruimte en natuurgebied. In deze zeer waardevolle zone staan evenwel een aantal gebouwen zonder de nodige bouwvergunning. Helaas houdt dit de gemeente Asse niet tegen om deze toch te regulariseren.

In 1989 werd in het natuurgebied een kleine woning in verval door de eigenaar zonder enige bouwvergunning vervangen door een statige villa. De eigenaar probeerde veelvuldig om deze te regulariseren, wat mislukte. Reeds in 1996 beval de rechtbank de sloop van de woning, maar de gemeente Asse heeft tot op heden nagelaten om hieraan het nodige gevolg te geven. En nu wil ze de eigenaar zelfs belonen met een regularisatie…

Langsheen de woning bevindt zich een natuurlijke voetverbinding die de Essenestraat verbindt met de Louwijnstraat. De eigenaar van de illegale woning heeft hiervan evenwel eigenhandig een “private weg” gemaakt. De N-VA vraagt dan ook dat de gemeente het nodige doet om deze wandelweg terug open te stellen voor de gemeenschap.

Dan is er nog het bedrijfsgebouw van de voormalige garage De Vos aan de Essenestraat. Het is duidelijk dat ook deze voormalige garage altijd al zonevreemd is geweest. Het is nu de bedoeling van de gemeente om ook dit gebouw te regulariseren en het perceel te herbestemmen naar een zone voor bedrijvigheid. De N-VA vreest bovendien dat de functie van open ruimte van het gehele gebied in de toekomst in het gedrang kan komen omdat het RUP zeer vrijblijvende stedenbouwkundige voorschriften bevat.

Het is voor de N-VA onbegrijpelijk dat het gemeentebestuur onwettige bewoning en bedrijvigheid definitief een plaats willen geven in dit waardevol natuurlandschap. De betrokkenen krijgen dus een gratis cadeau van de gemeenschap. Een gemeentebestuur dient ten allen tijde een principiële houding aan te nemen tegenover bouwovertreders, zoniet zet zij zelf de deur open naar nog meer overtreders. “Wie zich aan de regels houdt wordt hier eigenlijk gestraft”, vindt ex-schepen Etienne Keymolen (N-VA).

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is