Het N-VA-team dat de kracht van verandering moet waarmaken

Op 21 oktober 2018, over deze onderwerpen: Verkiezingen 2018
N-VA Asse werkt schepenen

N-VA Asse heeft 4 schepenen om de inhoudelijke aspecten van het gemeentebeleid mee vorm te geven en in goede banen te leiden. N-VA koos om naast haar leidersduo Peter Verbiest en Sigrid Goethals ook 2 duo’s af te vaardigen.

Peter Verbiest volgt alle grondgebiedzaken op en krijgt de focusbevoegdheden Ruimtelijke ordening, Milieu, Landbouw en Afvalbeleid.
Sigrid Goethals waakt over de zaken van algemeen bestuur met focus op Lokale Economie en Middenstand, Participatie en Inburgering. Sigrid wordt ook de schepen van Vlaams beleid, een nieuwigheid in onze gemeente.
Voor de sociale portefeuille (met o.a. Sociale Zaken, de opvolger van het OCMW, Wonen en Welzijn) is dat Emiel Saerens, na 3 jaar opgevolgd door huidig OCMW-raadslid Katleen Meersseman.
Een ander duo vormen huidig en toekomstig provincieraadslid Joris Van den Cruijce en Johan De Rop. Opmerkelijk is dat beiden al zowat 25 jaar als vrienden samenwerken in tal van organisaties. Zij volgen de bevoegdheden i.v.m. Vrije tijd en Onderwijs op waarbij ze focussen op Onderwijs, Kunstonderwijs en Jeugd.

De gemeenteraad zal ook door een N-VA’er worden voorgezeten. Eerst door Johan De Rop (al 18 jaar gemeenteraadslid), na 3 jaar opgevolgd door jongerenkandidaat Tim Lengeler die aan zijn 2de legislatuur begint.

Met de wissels wil N-VA ook de verjonging inzetten. Johan maakt als voorzitter plaats en ruimte voor Tim. Emiel doet hetzelfde voor Katleen. Maar gedurende de volle 6 jaar wordt er als team gewerkt. Dat maakt het beleid alleen maar sterker en verzekert de continuïteit. Het zorgt ten slotte ook voor een nog meer ervaren team met het oog op de toekomst.

Samen is deze N-VA-ploeg een sterk en vooral gemotiveerd geheel dat door hard te werken voor “de kracht van verandering” gaat. Hoe we dat concreet gaan maken, lees je zeker nog. Maar vooral: dat zal je in het echt ervaren in een Asse 2.0!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is