Gezondere brooddozen in Asse zonder eenheidsworst

Op 7 september 2023, over deze onderwerpen: 10. Gezondheid, Onderwijs en jeugd, Onderwijs en scholen
Johan De Rop en Katleen Meersseman met Geert Van Rampelberg

Woensdag 6 september gaven we het startschot voor het ‘Brooddoosnodig’-project in onze gemeenten. Met dit project wordt geprobeerd om de lege en ongezond gevulde brooddozen in Assese scholen tegen te gaan. Aan de schoolgaande jeugd wordt op verschillende manieren gezonde voeding aangeboden.

Het project wordt gecoördineerd door vzw Enchanté. Voor Asse werd BV Geert Van Rampelberg bereid gevonden zich als ambassadeur mee achter dit project te scharen.

N-VA Asse ziet dit project helemaal zitten. N-VA Asse levert immers zowel de schepen van Onderwijs als de schepen bevoegd voor Welzijn en OCMW.

“Toen we van dit project hoorden waren we onmiddellijk heel enthousiast. En wat bleek… ook de scholen waren onmiddellijk mee in het verhaal vanaf het moment dat ze ervan hoorden”, begint schepen Johan De Rop.

“Wat aan dit project ook fijn is, is dat elke school dit op zijn manier kan en mag invullen. Het is geen eenheidsworst die in de brooddozen zal belanden! Elke school kan in functie van het eigen publiek, de eigen en specifieke behoeften, de al bestaande projecten en gebruiken… zelf beslissen waar ze in hun school op inzetten. Een extra boterham of tienuurtje, extra fruit, gezonde groentjes tijdens de middag, een ontbijt, verse soep… alles is mogelijk”, gaat schepen De Rop verder.

 

Een ‘lege’ brooddoos is een symptoom

Het is zo dat de noden niet in elke school dezelfde zijn. Bij de ene school gaat het om een kleine groep leerlingen, in andere scholen is de groep leerlingen veel groter. Meestal gaat het gelukkig niet om lege brooddozen maar eerder om brooddozen die gevuld zijn met niet zo gezonde of niet zo voedzame dingen.

“De cijfers van de kinderarmoede-index van ‘Opgroeien’ laten zien dat in Asse ongeveer 1 op de 10 kinderen opgroeit in armoede. Deze problematiek is jammer genoeg ook zichtbaar in de scholen.” Een ‘lege’ brooddoos is een symptoom”: lege of slechtgevulde brooddozen kunnen wijzen op kansarmoede maar evengoed op ongezonde eetgewoontes. Soms is dat een cultureel gegeven. Een brooddoos vol chips, koude frietjes of een stuk pizza van 2 dagen ervoor… is niet de meest voedzame manier om kinderen te laten groeien”, pikt schepen Katleen Meersseman in. “Je hoort vaak zeggen dat dit probleem de verantwoordelijkheid is van de ouders. Dit is deels waar. Bij een beperkt gezinsbudget sneuvelt de brooddoos maar al te vaak.

Onderzoek wijst ook uit dat mensen die in kansarmoede zitten moeilijker de weg naar gezonde voeding vinden. Daarom zijn acties als deze belangrijk. Met dit initiatief nemen we samen met de scholen onze verantwoordelijkheid op tegenover leerlingen. Met dit project willen we kinderen helpen alle onderwijskansen optimaal te benutten”, gaat Katleen verder.  

“Dat culturele aspect dat kan misschien snel opgelost worden, maar mijn hart brak toen ik het verhaal hoorde van één van de directeurs die na contact met de moeder vernam dat ze haar kind 2 dagen had thuisgehouden omdat ze niets te eten kon meegeven met haar kind naar school. Dat zijn verhalen die we in de toekomst met dit project proberen te vermijden”, pikt Johan in.

“Ik vind dit een prachtig initiatief in het kader van ons speerpunt “Samen Sterker” in  een samenwerking tussen het Huis van het Kind en onderwijs”,  besluit  schepen van Sociale Zaken Katleen Meersseman.

 

De scholen doen al veel… doe jij ook iets?

Bijna alle scholen in Asse doen mee met dit project. Dit betekent wel weer wat extra werk dat bij elk van de scholen komt te liggen, ook al is er ondersteuning van vzw Enchanté en de Dienst Onderwijs van de gemeente.

“Ik zou dan ook graag en extra ‘DIKKE DANKJEWEL’ zeggen aan alle deelnemende scholen en de schoolteams. Alweer wat extra werk ten voordele van het welzijn en de gezondheid van de kinderen”, geeft schepen van Onderwijs Johan De Rop nog mee. 

Koken kost geld, soms letterlijk. Alle inwoners, maar even goed verenigingen, bedrijven en service-clubs worden bij deze vriendelijk uitgenodigd om dit project financieel te steunen. Dat kan op een rekening voor een specifieke school, maar evengoed op een rekening voor ‘alle Assese scholen’. Het goede nieuws is dat giften fiscaal aftrekbaar zijn vanaf 40 EUR en dat de middelen integraal naar de scholen gaat. De overkoepelende vzw wordt voor zijn werking via andere middelen gesubsidieerd. Elke storting helpt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is