mandatarissen N-VA Asse

Interpellaties

Onze N-VA mandatarissen zijn de aangewezen personen die de belangen van de burgers van Asse verdedigen zodat het goed wonen is in Asse.
Daar wij in de oppositie zitten is het moeilijk aan het beleid iets te veranderen.
Toch proberen zij dit te doen door interpellaties in te dienen op de gemeenteraad.
onder deze rubriek kun je onze interpellaties nog eens doorlezen

N-VA Asse, Jong N-VA 

Nieuws over dit onderwerp

Met N-VA geen uitbreiding van industrie in Asse

Met de regelmaat van de klok worden nieuwe industriezones gesuggereerd in Asse. Maar Asse heeft meer dan voldoende industrie. De N-VA Asse verzet zich dan ook tegen elke uitbreiding.. Momenteel denkt …

‘Ik wil je auto kopen’-kaartjes aanpakken.

Gemeenteraadslid Johan De Rop (N-VA) wil dat de gemeente de verspreiding van ‘Ik wil je auto kopen’-kaartjes krachtdadig aanpakt. Hij vroeg dit tijdens de recente gemeenteraad. “Onze parkings worden …