campagne 2018

Interpellaties

Onze N-VA mandatarissen zijn de aangewezen personen die de belangen van de burgers van Asse verdedigen zodat het goed wonen is in Asse.
Daar wij in de oppositie zitten is het moeilijk aan het beleid iets te veranderen.
Toch proberen zij dit te doen door interpellaties in te dienen op de gemeenteraad.
onder deze rubriek kun je onze interpellaties nog eens doorlezen

N-VA Asse, Jong N-VA 

Nieuws over dit onderwerp

Ongehoord: AMOW verstuurt tweetalige brieven

"We kregen recent een brief onder ogen vanuit de politiezone AMOW. De brief, geadresseerd aan een inwoner van Asse, werd in twee talen opgesteld: Nederlands en Frans", begint gemeenteraadslid en …

Voor N-VA Asse mag politie nog verder gaan.

Recent kwam Kurt Tirez, zonechef van politiezone AMOW met een inspiratienota rond de werking van de politie. Bedoeling van de inspiratienota was de toekomstige gemeentebesturen (deze die na de …