Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 24 januari 2018, over deze onderwerpen: Interpellaties

Enkele jaren geleden stond BHV midden de nationale politieke agenda.  De zesde staatshervorming moest het probleem bij de wortel uitroeien. N-VA waarschuwde van bij het begin dat de regeling voor het gerecht veel tekortkomingen vertoonde. Men koos er voor om Halle-Vilvoorde (met dus ook Asse) niet …

Op 15 januari 2018, over deze onderwerpen: Interpellaties

Voor N-VA is het inzetten van gemeenschapswachten een belangrijk en nuttig instrument. Zeker in het kader van het gemeentelijk veiligheids- en handhavingsbeleid. Ze vormen mee de ogen en 'voeten op de grond' van de gemeentelijke administratie. Johan De Rop stelde op de gemeenteraad voor om via GPS …

Op 22 november 2017, over deze onderwerpen: Interpellaties

“Bomen Duvelpark kwijnen weg” GEMEENTERAADSLID RUDY LENGELER WIL ZE NAAR CENTRUM HALEN Tegenwoordig staan ze in een weide naast het kerkhof, waar er al enkele afgestorven zijn. Natuurliefhebber en gemeenteraadslid Rudy Lengeler kan het niet langer aanzien. De honderd bomen die vorig jaar nog het …

Op 21 september 2017, over deze onderwerpen: Interpellaties

N-VA Asse kan niet akkoord gaan met RUP Essenestraat In het ruimtelijk uitvoeringsplan dat de gemeente wil doordrukken aan de Essenestraat wordt terecht veelvuldig verwezen op het belang van open ruimte en natuurgebied. In deze zeer waardevolle zone staan evenwel een aantal gebouwen zonder de …

Op 29 juni 2017, over deze onderwerpen: Interpellaties

Glas op Kruisborrewandeling   Enkele weken geleden konden we in de pers lezen dat in een buurgemeente de wandelpaden werden opgefrist met afvalmaterialen. Tot daar natuurlijk geen enkel probleem. Ware het niet dat er toen menselijke resten en stukken grafstenen werden terug gevonden? Gelukkig loopt …

Op 26 juni 2017, over deze onderwerpen: Interpellaties

TOELICHTING BIJ DE DAGORDE VAN DE GEMEENTERAADSZITTING 26 JUNI 2017 AANGEVULD MET DE OPMERKINGEN NAMENS N-VA   Aankoop drie panden Gemeenteplein. De gemeente wenst het centrum van Asse verder te ontwikkelen. Architect en stedenbouwkundige Maarten Van de Voorde is aangesteld om een …